Up Prev

6th Tournament of Champions
Iyama Yuta Iyama Yuta
B+0.5
2019-05-06
Shibano Toramaru
W+R
2019-05-06
Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo
B+R
2019-04-18
Ichiriki Ryo
W+R
2019-04-18
Rin Kanketsu Rin Kanketsu
B+4.5
2019-03-04
Ueno Asami
Ida Atsushi Ida Atsushi
B+R
2019-03-21
Ida Atsushi
W+R
2019-04-18
Yoda Norimoto
Yamashita Keigo
Kyo Kagen Kyo Kagen
B+R
2019-04-18
Kyo Kagen
W+R
2019-04-18
Shibano Toramaru
B+R
2019-05-06
Hirose Yuichi
Mannami Nao Fujita Akihiko
B+R
2019-03-14
Kono Rin
W+R
2019-04-18
Fujita Akihiko
Kono Rin
Shibano Toramaru Shibano Toramaru
W+R
2019-04-18
Shibano Toramaru
W+R
2019-04-18
Yu Zhengqi
Fujisawa Rina Fujisawa Rina
W+2.5
2019-04-18
Cho U

The players were the title winners of 2018, together with Yamashita Keigo, Kono Rin, and Shibano Toramaru:
Iyama Yuta (Kisei, Honinbo, Oza, Tengen, Judan, NHK, Tournament of Champions),
Cho U (Meijin)
Kyo Kagen (Gosei, Okage Cup)
Ichiriki Ryo (Agon-Kiriyama Cup, Ryusei)
Fujita Akihiko (Hiroshima-Aluminum Cup)
Yoda Norimoto (Masters Cup)
Yu Zhengqi (Kansai Ki-in 1st)
Ida Atsushi (Okan)
Rin Kanketsu (SGW Cup)
Hirose Yuichi (Shinjin-O)
Fujisawa Rina (Women's Honinbo, Women's Meijin, Women's Tachiaoi)
Ueno Asami (Women's Kisei)
Mannami Nao (Senko Cup)