Up Prev Next

3rd Hayago Championship
Otake Hideo Otake Hideo Otake Hideo
B+R
1971
Fujisawa Hosai Miyashita Shuyo
W+15.5
1971-03-21
Hashimoto Yoshimi
Sakata Eio Sakata Eio
Kato Masao
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
W+13.5
1970-11-23
Fujisawa Hosai
Hashimoto Utaro
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
Honda Sachiko
Ishida Yoshio Ishida Yoshio Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
W+R
1971
Hashimoto Shoji
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Fujisawa Shuko
Rin Kaiho Rin Kaiho Takagawa Shukaku
B+R
1970
Iwata Tatsuaki
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
B+R
1970
Ohira Shuzo