Up Prev Next

4th Hayago Championship
Shimamura Toshihiro Ishida Yoshio
W+R
1971-12-12,19*
Ishida Yoshio
B+R
1972-02-06*
Fujisawa Hosai
W+R
1972-02-13,20*
Fujisawa Hosai
W+R
1972-03-12,19*
Ishida Yoshio
Kitani Reiko Kitani Reiko
W+6.5
1971-09-05,12*
Takagawa Shukaku
Kajiwara Takeo Otake Hideo
W+11.5
1971-10-31,11-07*
Fujisawa Hosai
W+R
1972-01-23,30*
Otake Hideo
Honda Kunihisa Fujisawa Hosai
Fujisawa Hosai
Kojima Takaho Hashimoto Utaro
W+1.5
1971-10-11
Hashimoto Utaro
B+R
1971-12-24
1971-12-26,1972-01-02*
Hashimoto Utaro
B+R
1972-02-27,03-05*
Hashimoto Utaro
Miyashita Shuyo Rin Kaiho
W+14.5
1971-11-14,21*
Rin Kaiho
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
1971-09-19,26*
Sugiuchi Masao
W+R
1972-01-09,16*
Sakata Eio
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
W+R
1971-11-28,12-05*
Fujisawa Shuko

*) Date is broadcast date.