Up Prev Next

10th Hayago Championship
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+5.5
1977-04-17,24*
Kobayashi Koichi
B+R
1977-08-07,14*
Yamabe Toshiro
B+R
1977-10-02,09*
Ohira Shuzo
W+R
1977-10-16,23*
Kajiwara Takeo
Kudo Norio Kudo Norio
W+R
1977-05-29,06-05*
Fujisawa Shuko
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
W+R
1977-06-12,19*
Yamabe Toshiro
B+R
1977-09-04,11*
Rin Kaiho
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
B+6.5
1977-07-10,17*
Ishida Yoshio
Kato Masao Cho Chikun
W+R
1977-05-15,22*
Ohira Shuzo
B+R
1977-08-21,28*
Ohira Shuzo
B+R
1977-09-10
1977-09-18,25*
Cho Chikun
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
W+3.5
1977-04-03,10*
Takemiya Masaki
Hashimoto Shoji Sakata Eio
W+0.5
1977-06-26,07-03*
Sakata Eio
B+R
1977-07-02
1977-07-24,31*
Sakata Eio
Sugiuchi Masao Otake Hideo
W+5.5
1977-05-01,08*
Otake Hideo

*) Date is broadcast date.