Up Prev Next

13th Hayago Championship
Yamashiro Hiroshi Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi Sakata Eio
W+7.5
1981-01-18
Sakata Eio
(B+R)
1981-02-01
B+R
1981-02-15
B+R
1981-03-01
Kobayashi Koichi
Kataoka Satoshi Ishida Yoshio
Ishida Yoshio
Ishii Kunio Sakata Eio Sakata Eio
Sakata Eio
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
Awaji Shuzo
Fujisawa Shuko Kudo Norio
W+6.5
1980-07-27
Takemiya Masaki Kato Masao
B+R
1980-11-30
Kudo Norio
Cho Chikun Takemiya Masaki
Takemiya Masaki
Otake Hideo Otake Hideo Kato Masao
Hashimoto Utaro
Rin Kaiho Kato Masao
Kato Masao

13th Hayago Championship Final

date black white result #mv sgf
1981-02-01 Kato Masao Sakata Eio B+R 185 sgf
1981-02-15 Sakata Eio Kato Masao B+R 213 sgf
1981-03-01 Sakata Eio Kato Masao B+R 233 sgf

Sakata Eio won 2-1.