Up Prev Next

14th Hayago Championship
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
(B+R)
1982-01-17
B+1.5
1982-02-07
W+1.5
1982-02-20
Ishida Akira
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
B+R
1981-08-22
Fujisawa Shuko
Hane Yasumasa Sakata Eio Yamashiro Hiroshi
Sakata Eio
Otake Hideo Yamashiro Hiroshi
Yamashiro Hiroshi
Cho Chikun Cho Chikun
W+F
1981-08-08
Ishida Yoshio Yamabe Toshiro
Hashimoto Utaro
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
Kojima Takaho
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
Rin Kaiho
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
Kato Masao

14th Hayago Championship Final

date black white result #mv sgf
1982-01-17 Yamabe Toshiro Kobayashi Koichi B+R 251 sgf
1982-02-07 Kobayashi Koichi Yamabe Toshiro B+1.5 262 sgf
1982-02-20 Yamabe Toshiro Kobayashi Koichi W+1.5 268 sgf

Kobayashi Koichi won 2-1.