Up Prev Next

28th Hayago Championship
Otake Hideo Yuki Satoshi
W+R
1995-07-13
Yuki Satoshi
W+R
1995-06-24
Yuki Satoshi
W+R
1995-10-08
Yuki Satoshi
B+2.5
1995-09-16
Yuki Satoshi
Cho Chikun Cho Chikun
W+3.5
1995-05-06
Enda Hideki
Ryu Shikun O Rissei O Rissei
B+3.5
1995-07-02
O Rissei
Kobayashi Satoru Kataoka Satoshi
Kataoka Satoshi
Takemiya Masaki Takemiya Masaki Takemiya Masaki
B+1.5
1995
Rin Kaiho
W+17.5
1995-09-17
Komatsu Hideki
Kato Masao Yoda Norimoto
W+4.5
1995
Yoda Norimoto
Honda Kunihisa Rin Kaiho Rin Kaiho
B+R
1995-07-09
Rin Kaiho
Kobayashi Koichi Imamura Toshiya
Imamura Toshiya