Up Prev Next

29th Hayago Championship
Kurahashi Masayuki Kato Masao Yoda Norimoto Yoda Norimoto
B+R
1996-10-06
Cho Chikun
B+R
1996-10-20
Kato Masao
Takemiya Masaki Yoda Norimoto
Yoda Norimoto
Ryu Shikun Kobayashi Satoru Kobayashi Koichi
Kobayashi Satoru
Yuki Satoshi Kobayashi Koichi
Kobayashi Koichi
Sonoda Yuichi Rin Kaiho Rin Kaiho Cho Chikun
B+R
1996-09-22
Rin Kaiho
Hane Naoki Hane Naoki
Otake Hideo
Honda Kunihisa Honda Kunihisa
W+1.5
1996
Cho Chikun
B+0.5
1996-06-29
Kataoka Satoshi
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1996-04-13
O Rissei