Up Prev Next

31st Hayago Championship
O Rissei Cho Chikun
B+R
1998
Kataoka Satoshi
W+8.5
1998
Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi
B+R
1998-10-18
Cho Chikun
O Meien Kataoka Satoshi
W+R
1998
Kataoka Satoshi
Yoda Norimoto Yoda Norimoto
B+R
1998
Hikosaka Naoto
W+R
1998
Kudo Norio
Yuki Satoshi Hikosaka Naoto
B+2.5
1998-08
Hikosaka Naoto
Ryu Shikun Honda Kunihisa
B+2.5
1998
Honda Kunihisa
B+R
1998
Kato Masao
B+R
1998
Honda Kunihisa
Kobayashi Satoru Yamada Kimio
W+R
1998
Yamada Kimio
Tono Hiroaki Kobayashi Koichi
B+R
1998
Kato Masao
B+R
1998
Kobayashi Koichi
Kato Masao Kato Masao
B+R
1998
Yo Kagen