Up Prev Next

32nd Hayago Championship
Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
W+8.5
1999
Kato Masao
W+R
1999
Kato Masao
B+2.5
1999-08-14
Kato Masao
B+R
1999-08-21
Sonoda Yuichi
Kato Masao Kato Masao
W+0.5
1999-06-06
Kobayashi Koichi
O Rissei O Rissei
B+3.5
1999-04
Ryu Shikun
W+R
1999-06-26
Yamada Kimio
Ryu Shikun Ryu Shikun
B+2.5
1999-04
Mimura Tomoyasu
Cho Chikun Cho Chikun
W+8.5
1999-04
Cho Chikun
B+0.5
1999-08
Kobayashi Satoru
W+R
1999-09
Yuki Satoshi
Tono Hiroaki Tono Hiroaki
W+R
1999-07
Kataoka Satoshi
Rin Kaiho Rin Kaiho
W+R
1999
Kobayashi Satoru
W+2.5
1999
Cho Sonjin
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
W+R
1999-05
Yoda Norimoto