Up Prev Next

1957 Hayago Meijin

In 1957 the 2nd Hayago Meijin and the 3rd Kansai Ki-in Hayago Meijin were held.

2nd Hayago Meijin Tournament (East)

After two preliminary rounds 32 players were left. The main tournament was won by Miyashita Shuyo, who also defeated Sakata Eio, the previous title holder.

This was the part for 5-dans and up. There was also the Hayago Tournament for 4-dans and below.

2nd Hayago Meijin Tournament
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
B+R
1957-01-09
Mitsuhara Itaro
B+R
1957-04-04
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Suzuki Goro
Hosokawa Senjin Mitsuhara Itaro
W+4.5
Mitsuhara Itaro
Hisai Keishi Yamabe Toshiro
W+R
Miyashita Shuyo
Yamabe Toshiro
Tanaka Minaichi Miyashita Shuyo
B+R
Miyashita Shuyo
Kitani Minoru Kitani Minoru
W+R
Kuwahara Munehisa
W+R
1957
Kuwahara Munehisa
Okubo Ichigen
Hasegawa Akira Kuwahara Munehisa
W+8.5
Kuwahara Munehisa
Shinohara Masami Nakamura Yutaro
B+9.5
Maeda Nobuaki
Nakamura Yutaro
Segawa Yoshio Maeda Nobuaki
W+R
Maeda Nobuaki
Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru
W+6.5
1957-01-30
Iwamoto Kaoru
W+R
Iwamoto Kaoru
B+R
1957-08-25
Iwamoto Kaoru
Fukuhara Yoshitora
Sometani Kazuo Sometani Kazuo
B+6.5
Sumino Takeshi
Kajiwara Takeo Fujisawa Shuko
W+5.5
1957-01-03
Fujisawa Shuko
B+1.5
1957
Fujisawa Shuko
Nakagawa Shinji Sugiuchi Masao
W+0.5
Sugiuchi Masao
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
B+7.5
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Iwata Tatsuaki
Kano Yoshinori Murashima Yoshinori
W+1.5
Murashima Yoshinori
Hayashi Yutaro Hoshino Toshi
W+R
1957-01-23
Magari Reiki
B+5.5
Hoshino Toshi
Kada Katsuji Magari Reiki
B+3.5
1957-01-30
Magari Reiki

2nd Hayago Meijin Title (East)

date black white result #mv sgf
1957-10-13 Sakata Eio Miyashita Shuyo B+5.5 256 sgf
1957-10-18 Miyashita Shuyo Sakata Eio B+R 203 sgf
1957-10-25 Miyashita Shuyo Sakata Eio B+R 241 sgf

Miyashita Shuyo won 2-1.