Up Prev Next

12th Honinbo, 3rd Preliminary
Suzuki Etsuo Suzuki Etsuo
B+0.5
1956-12-19,20
Suzuki Etsuo
W+R
1957-01-16,17
Suzuki Etsuo
B+2.5
1957-01-23,24
Magari Reiki
Hisai Keishi Hisai Keishi
B+1.5
1956-12-19,20
Hasegawa Akira
Handa Dogen Handa Dogen
B+R
1956-12-19,20
Sugiuchi Masao
B+R
1957-01-16,17
Nakagawa Arata
Hayashi Yutaro Sugiuchi Masao
B+R
1956-12-19,20
Sugiuchi Masao
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
W+R
1956-12-19,20
Hashimoto Utaro
W+R
1957-01-09,10
Hashimoto Utaro
W+5.5
1957-01-23,24
Nakamura Yutaro
Isogawa Masao Isogawa Masao
B+R
1956-12-19,20
Mitsuhara Itaro
Tainaka Shin Sumino Takeshi
B+0.5
1956-12-19,20
Sumino Takeshi
B+0.5
1957-01-16,17
Sumino Takeshi
Sakai Michiharu Maeda Nobuaki
B+1.5
1956-12-19,20
Maeda Nobuaki
Kubouchi Shuchi Shinohara Masami Murashima Yoshinori
W+R
1957-01-09,10
Murashima Yoshinori
B+R
1957-02-06,07
Shinohara Masami
Fukuhara Yoshitora Murashima Yoshinori
W+R
1956-12-26,27
Murashima Yoshinori
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
W+19.5
1956-12-19,20
Sakata Eio
B+R
1957-01-16,17
Mukai Kazuo
Hashimoto Shoji Sakata Eio
B+R
1956-12-19,20
Sakata Eio
Sometani Kazuo Hosokawa Senjin
W+2.5
1956-12-19,20
Hosokawa Senjin
B+R
1957-01-09,10
Yamabe Toshiro
B+R
1957-01-23,24
Hosokawa Senjin
Sugiuchi Kazuko Fujisawa Shuko
W+3.5
1956-12-19,20
Fujisawa Shuko
Sato Sunao Yamabe Toshiro
+F
1956-12-19,20
Yamabe Toshiro
Yamabe Toshiro
Kada Katsuji Kada Katsuji
B+0.5
1956-12-19,20
Miyashita Shuyo