Up Prev Next

2nd NHK Cup
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
B+2.5
1954
Fujisawa Hosai
B+R
1954
Iwamoto Kaoru
B+R
1955-01-31
Sakata Eio
Miyashita Shuyo Fujisawa Hosai
Fujisawa Hosai
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
W+14.5
1954-11-21
Iwamoto Kaoru
B+R
1955-01-23
Maeda Nobuaki
Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru
Shimamura Toshihiro