Up Prev Next

7th NHK Cup
Kitani Minoru Kitani Minoru
B+R
1959
Kitani Minoru
B+R
1960
Kitani Minoru
B+2.5
1960-03-20
Shimamura Toshihiro
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
B+3.5
1959
Iwamoto Kaoru
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
W+6.5
1959-12-15
Fujisawa Hosai
W+R
1960-02-14
Hashimoto Utaro
Sakata Eio Sakata Eio
B+2.5
Sugiuchi Masao