Up Prev Next

8th NHK Cup
Sakata Eio Sakata Eio
B+R
1960-11-05
Sakata Eio
B+R
1961-01-28
Sakata Eio
W+3.5
1961-02-18
1961-03-05,12,19*
Miyashita Shuyo
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
W+1.5
1960
Takagawa Shukaku
Kitani Minoru Kitani Minoru
W+R
1960-10-22
Kitani Minoru
W+0.5
1960-12-17
Yamabe Toshiro
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
W+
1960-08-14
Fujisawa Shuko

*) Date is broadcast date.