Up Prev Next

26th NHK Cup
Tono Hiroaki Tono Hiroaki
W+0.5
1978-06-04*
Tono Hiroaki
B+2.5
1978-10-08*
Tono Hiroaki
W+R
1978-12-17*
Tono Hiroaki
W+1.5
1979-02-18*
Tono Hiroaki
B+R
1979-02-26
1979-03-18*
Takemiya Masaki
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
W+13.5
1978-04-23*
Hashimoto Yoshimi
Magari Reiki Magari Reiki
W+R
1978-04-09*
Magari Reiki
B+0.5
1978-08-27*
Sonoda Yuichi
Rin Kaiho
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1978-07-02*
Cho Chikun
B+2.5
1978-09-24*
Cho Chikun
W+R
1979-02-04*
Fujisawa Hosai
Kato Masao
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
B+2.5
1978-10-23
1978-11-19*
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
B+7.5
1978-05-07*
Shiraishi Yutaka
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
W+4.5
1978-08-13*
Takagi Shoichi
W+2.5
1978-09-10*
Takagi Shoichi
W+5.5
1978-01-07*
Takagi Shoichi
B+R
1979-03-04*
Hashimoto Utaro
Shimamura Toshihiro
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
W+R
1978-10-22*
Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi
W+0.5
1978-05-21*
Yamabe Toshiro
Otake Hideo Otake Hideo
B+0.5
1978-07-30*
Otake Hideo
W+R
1978-12-03*
Otake Hideo
W+R
1978-01-21*
Honda Kunihisa
Awaji Shuzo Awaji Shuzo
B+4.5
1978-07-16*
Kudo Norio
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+R
1978-06-18*
Kobayashi Koichi
B+R
1978-10-09
1978-11-05*
Kajiwara Takeo
Sakata Eio

*) Date is broadcast date.