Up Prev Next

25th NHK Cup
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+3.5
1977-07-31*
Rin Kaiho
W+R
1977-09-11*
Rin Kaiho
W+R
1978-01-22*
Rin Kaiho
B+6.5
1978-03-05*
Rin Kaiho
B+R
1978-03-19*
Honda Kunihisa
Kobayashi Koichi
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
B+R
1977-06-05*
Sugiuchi Masao
B+R
1977-10-09*
Kudo Norio
Fujisawa Shuko
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
B+R
1977-07-03*
Hashimoto Shoji
B+0.5
1977-11-20*
Hashimoto Shoji
W+R
1977-12-18*
Kajiwara Takeo
Otake Hideo
Tono Masaharu Tono Masaharu
W+4.5
1977-05-08*
Tono Masaharu
W+0.5
1977-09-25*
Yamabe Toshiro
Ishida Akira Ishida Akira
W+6.5
1977-08-14*
Hashimoto Utaro
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
W+8.5
1977-07-17*
Ohira Shuzo
B+2.5
1977-11-06*
Ohira Shuzo
B+12.5
1977-01-08*
Ohira Shuzo
W+R
1978-02-19*
Kubouchi Shuchi
Sakata Eio
Kato Masao Kato Masao
B+R
1977-10-23*
Kojima Takaho Kojima Takaho
W+R
1977-04-10*
Shiraishi Yutaka
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+R
1977-08-28*
Takemiya Masaki
W+8.5
1978-02-05*
Sato Masaharu Sato Masaharu
B+11.5
1977-06-19*
Miyazawa Goro
Ishida Yoshio Ishida Yoshio
B+R
1977-05-22*
Ishida Yoshio
B+1.5
1977-12-04*
Hane Yasumasa
Cho Chikun Cho Chikun
W+R
1977-04-24*
Sakaguchi Ryuzo

*) Date is broadcast date.