Up Prev Next

24th NHK Cup
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
W+R
1976-09-05*
Sakata Eio
W+R
1977-01-28
Sakata Eio
B+R
1977-02-25
Sakata Eio
B+R
1977-03-11
Cho Chikun
Sakata Eio Sakata Eio
W+R
1976-09-17
Kubouchi Shuchi
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
W+R
1976-11-23
Yamabe Toshiro
B+6.5
1977-01-16
Ishida Yoshio
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+9.5
1976-09-03
1976-09-19*
Fujisawa Shuko
Otake Hideo Otake Hideo
W+R
1976-11-14*
Otake Hideo
B+R
1977-01-30
Takemiya Masaki
W+R
1977-02-27
Hashimoto Utaro
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+R
1976-12-12
Kudo Norio
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
B+R
1976-09-17
Takemiya Masaki
W+2.5
1976-12-26
Go Seigen
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+R
1976-10-01
Kato Masao

*) Date is broadcast date.