Up Prev Next

23rd NHK Cup
Otake Hideo Kubouchi Shuchi
B+1.5
1975-12-21*
Kubouchi Shuchi
W+R
1976-02-01*
Go Seigen
W+R
1976-02-29*
Sakata Eio
W+R
1976-03-28*
Kubouchi Shuchi
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+5.5
1975-10-26*
Takagawa Shukaku
Go Seigen Go Seigen
W+6.5
1975-10-12*
Go Seigen
W+R
1976-01-04*
Kato Masao
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
W+R
1975-09-14*
Fujisawa Shuko
Sakata Eio Sakata Eio
W+R
1975-10-31
Sakata Eio
B+R
1975-12-19
Sakata Eio
W+R
1976-03-14*
Kada Katsuji
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
W+R
1975-09-28*
Takemiya Masaki
Fujisawa Hosai Cho Chikun Cho Chikun
W+R
1976-02-15*
Cho Chikun
Miyamoto Yoshihisa Ishida Yoshio
W+8.5
1975-12-07*
Ishida Yoshio

*) Date is broadcast date.