Up Prev Next

22nd NHK Cup
Otake Hideo Otake Hideo
W+R
1974-09-22*
Otake Hideo
W+15.5
1974-12-29*
Otake Hideo
B+1.5
1975-02-23*
Otake Hideo
W+R
1975-02-28
1975-03-23*
Fujisawa Hosai
Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru
B+R
1974-11-03*
Hashimoto Utaro
Sakata Eio Sakata Eio
B+R
1974-09-08*
Sakata Eio
W+R
1975-01-26*
Hane Yasumasa
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
B+0.5
1974-12-15*
Ishida Yoshio
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
B+R
1974-10-20*
Takemiya Masaki
B+R
1975-01-12*
Takemiya Masaki
W+R
1975-03-09*
Yamabe Toshiro
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+R
1974-11-17*
Tono Hiroaki
Go Seigen Go Seigen
W+0.5
1974-12-01*
Go Seigen
B+13.5
1975-02-09*
Hashimoto Shoji
Kato Masao Kato Masao
B+R
1974-09-13
1974-10-06*
Fujisawa Shuko

*) Date is broadcast date.