Up Prev Next

35th NHK Cup
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+7.5
1987-10-04*
Rin Kaiho
B+R
1988-01-10*
Rin Kaiho
W+R
1988-02-14*
O Rissei
W+2.5
1988-02-01
1988-03-13*
Kato Masao
B+R
1988-03-20*
Kamimura Haruo Kamimura Haruo
B+R
1987-05-11
1987-06-07*
Kori Toshio
Miyazawa Goro Miyazawa Goro
B+R
1987-03-16
1987-04-12*
Hane Yasumasa
Koyama Yasuo
Sugiuchi Kazuko Hane Yasumasa
W+5.5
1987-06-21*
Hane Yasumasa
Takagi Shoichi Tono Hiroaki
W+R
1987-08-09*
Otake Hideo
Tono Hiroaki Tono Hiroaki
W+2.5
1987-04-26*
Kataoka Satoshi
Hikosaka Naoto Imamura Toshiya
W+2.5
1987-05-24*
Otake Hideo
B+4.5
1987-09-06*
Imamura Toshiya
Otake Hideo
Cho Chikun Cho Chikun
B+2.5
1987-09-28
O Rissei
W+9.5
1987-12-07
O Rissei
W+T
1988-01-18
1988-02-28*
Sato Masaharu Fujisawa Shuko
W+R
1987-07-05*
Fujisawa Shuko
Ishigure Ikuro Ishigure Ikuro
B+R
1987-08-02*
O Rissei
B+9.5
1987-09-20*
Hashimoto Shoji
O Rissei
Sakata Eio Sakata Eio
W+R
1987-10
Sakata Eio
Hasegawa Sunao Hasegawa Sunao
B+R
1987-05-10*
Ishikura Noboru
Shiraishi Yutaka Shiraishi Yutaka
B+R
1987-06-28*
Kobayashi Koichi
B+R
1987-10-11*
Tei Meiko
Kobayashi Koichi
Kato Masao Kato Masao
B+4.5
1987-09-13*
Kato Masao
B+8.5
1987-11-09
1987-12-27*
Kato Masao
B+6.5
1988-02-07*
Kato Masao
W+R
1988-03-06*
Honda Kunihisa Honda Kunihisa
B+R
1987-05-03*
Goto Shungo
Kudo Norio Ushikubo Yoshitaka
B+2.5
1987-06-14*
O Meien
Ushikubo Yoshitaka
O Meien
Ishida Akira Ishida Akira
B+R
1987-08-23*
Takemiya Masaki
W+0.5
1988-01-31*
Kiyonari Tetsuya Kiyonari Tetsuya
W+7.5
1987-07-26*
Iwata Tatsuaki
Sakaguchi Ryuzo Sakaguchi Ryuzo
B+R
1987-05-17*
Takemiya Masaki
Tsuchida Masamitsu
Takemiya Masaki
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
B+8.5
1987-09-27*
Yamashiro Hiroshi
B+6.5
1988-01-17*
Sugiuchi Masao
W+4.5
1988-01-18
1988-02-21*
Yukawa Mitsuhisa Haruyama Isamu
B+3.5
1987-04-05*
Haruyama Isamu
Kobayashi Satoru Yoda Norimoto
W+5.5
1987-07-19*
Yoda Norimoto
W+4.5
1987-08-30*
Yoda Norimoto
Sonoda Yuichi
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
W+R
1987-05-31*
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Ogawa Tomoko
Miyamoto Yoshihisa Awaji Shuzo
B+R
1987-04-19*
Awaji Shuzo
Sakai Takeshi Ohira Shuzo
W+R
1987-06-22
1987-07-12*
Ohira Shuzo
Ohira Shuzo
Ishida Yoshio

*) Date is broadcast date.