Up Next

1st SGW tournament

A Swiss tournament, held 2018-12-08,09, won by Rin Kanketsu.

player R1 R2 R3 R4 score SOS SOSOS
1. Rin Kanketsu (8p) +12 +6 +8 +2 4 8 41
2. Anzai Nobuaki (7p) +3 +7 +4 −1 3 12 32
3. Cho Riyu (8p) −2 +15 +10 +7 3 8 33
4. Tsuruyama Atsushi (7p) +14 +13 −2 +8 3 7 37
5. Shuto Shun (7p) −6 +12 +11 +9 3 7 34
6. Akiyama Jiro (9p) +5 −1 −7 +13 2 10 33
7. Yamashiro Hiroshi (9p) +15 −2 +6 −3 2 9 36
8. Oba Junya (7p) +16 +9 −1 −4 2 9 29
9. Mimura Tomoyasu (9p) +11 −8 +13 −5 2 8 31
10. Yamamori Tadanao (6p) −13 +14 −3 +12 2 6 34
11. Mitani Tetsuya (7p) −9 +16 −5 +14 2 6 28
12. Komatsu Hideki (9p) −1 −5 +15 −10 1 10 27
13. Suzuki Ayumi (7p) +10 −4 −9 −6 1 9 31
14. Shiraishi Yuichi (7p) −4 −10 +16 −11 1 7 25
15. Komatsu Fujio (8p) −7 −3 −12 +16 1 6 33
16. O Yuinin (5p) −8 −11 −14 −15 0 6 28