Up Prev

5th SGW tournament

A Swiss tournament, held 2022-10-29,30, won by Tsuruyama Atsushi.

player R1 R2 R3 R4 score SOS SOSOS
1. Tsuruyama Atsushi +13 +6 +7 +2 4 8 40
2. Anzai Nobuaki +8 +12 +4 −1 3 10 34
3. Muramatsu Hiroki +9 −7 +6 +8 3 8 39
4. Mimura Tomoyasu +15 +10 −2 +7 3 8 35
5. Shida Tatsuya −6 +13 +9 +10 3 7 34
6. Ogaki Yusaku +5 −1 −3 +12 2 11 32
7. Suzuki Ayumi +14 +3 −1 −4 2 11 31
8. Terayama Rei −2 +11 +12 −3 2 9 31
9. Mukai Chiaki −3 +14 −5 +15 2 8 29
10. Yanagisawa Satoshi +16 −4 +15 −5 2 7 28
11. Mizokami Tomochika −12 −8 +16 +14 2 4 31
12. Nakaonoda Tomomi +11 −2 −8 −6 1 9 34
13. Akiyama Jiro −1 −5 −14 +16 1 8 28
14. Matsumoto Takehisa −7 −9 +13 −11 1 7 31
15. Kono Takashi −4 +16 −10 −9 1 7 29
16. Kubo Hideo −10 −15 −11 −13 0 6 26