Up Prev Next

11th Shinjin-O
Ono Nobuyuki Ono Nobuyuki Yoda Norimoto Yoda Norimoto Yoda Norimoto
W+R
1986-07-09
Yoda Norimoto
(B+R)
1986-08-18
B+1.5
1986-09-01
B+5.5
1986-09-08
Yokota Shigeaki
Yoda Norimoto Yoda Norimoto
Morita Michihiro
Imamura Toshiya Muramatsu Ryuichi Ogoshi Ichiro
Muramatsu Ryuichi
Ogoshi Ichiro Ogoshi Ichiro
Fujisawa Kazunari
Tei Meiko Tei Meiko Kanda Ei Kanda Ei
Enda Hideki
Kanda Ei Kanda Ei
Ashida Isoko
Tanaka Hideharu Ishikura Noboru Ishikura Noboru
Ishikura Noboru
Moriyama Naoki Moriyama Naoki
Kataoka Satoshi
Doi Makoto O Rissei O Rissei O Rissei O Rissei
B+R
1986-07-24
O Rissei
Mikawa Shinji Mikawa Shinji
W+1.5
1985-11-13
Michael Redmond
Cho Rosho Ogata Masaki O Meien
Ogata Masaki
Komatsu Fujio O Meien
O Meien
Kawamura Kazunori Oya Koichi Oya Koichi Oya Koichi
Oya Koichi
Yoshida Shoji Hata Hidefumi
Hata Hidefumi
Muraoka Shigeyuki Kori Toshio Sonoda Yasutaka
Kori Toshio
Hashimoto Yujiro Sonoda Yasutaka
Sonoda Yasutaka