Up Prev Next

27th Shinjin-O
Kanazawa
Hideo
Tsuruyama
Atsushi
+R
Tsuruyama Atsushi
+6.5
Tsuruyama Atsushi
+R
Tsuruyama Atsushi
+R
Takao Shinji
+R
Cho U
W+3.5
2002-09-16
B+R
2002-09-30
Tsuruyama
Atsushi
Sakai Hideyuki
Kato Keiko Katsuma Shiro
+R
Katsuma Shiro
Imai Kazuhiro Kurotaki Masanori
+R
Takahashi Hideo
+R
Kurotaki Masanori
Takahashi Hideo Takahashi Hideo
+0.5
Nakano Yasuhiro
Kono Takashi Mizokami Tomochika
+R
Takao Shinji
+R
Takao Shinji
+R
Mizokami Tomochika
Takao Shinji Takao Shinji
+R
Kono Mitsuki
So Yokoku So Yokoku
+5.5
Yanaka Katsunori
+R
Yamamoto Kentaro
Ha Youngil Yanaka Katsunori
+9.5
Yanaka Katsunori
Ko Iun Ko Iun
+R
Ko Iun
+2.5
Ko Iun
+R
Cho U
+R
Sasaki Tsuyoshi
Seto Taiki Seto Taiki
+2.5
Miyazaki Ryutaro
Kubo Hideo Kato Atsushi
+R
Kato Atsushi
+R
Kato Atsushi
Shimojima Yohei Shimojima Yohei
+2.5
Kobayashi Izumi
Kono Rin Cho U
+0.5
Cho U
+R
Cho U
+R
Cho U
Takanashi Seiken Takanashi Seiken
+0.5
Tsukuda Akiko
Sakakibara
Masateru
Sakakibara
Masateru
Yo Kaei
+R
Yo Kaei
+0.5
Suzuki Keiji
Yo Kaei
Furuya Yutaka Furuya Yutaka
W+3.5
2001-12-19
Rin Shien