Up Prev Next

8th Hayago Championship
Hashimoto Shoji Takemiya Masaki
W+2.5
1975-10-18
Takemiya Masaki Sakata Eio
B+R
1976-02-14
1976-02-29,03-07*
Rin Kaiho
B+15.5
1976-02-28
1976-03-14,21*
Takemiya Masaki
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
B+0.5
1975-12-07,14*
Ishida Yoshio
Kato Masao Sakata Eio Sakata Eio
B+R
1976-01-24
Sakata Eio
Cho Chikun Cho Chikun
Yamabe Toshiro
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
B+13.5
1975-09-21*
Takagawa Shukaku
B+R
1975-12-21,28*
Rin Kaiho
W+R
1976-02-15,22*
Kitani Reiko
Otake Hideo Kada Katsuji
W+R
1975-11-23,30*
Kada Katsuji
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+6.5
1975-11-01
Rin Kaiho
Fujisawa Shuko
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+R
1975-10-04
Hashimoto Utaro

*) Date is broadcast date.