Publicaties voor een breder publiek - for a broader public - für ein breiteres Publikum

Lightning under the mathematical microscope (english),
Bliksem onder de wiskundige microscoop (Nederlands),
Pepijn Barnard, Laura Bergshoef and Ute Ebert,
New Scientist, special edition for CWI's 75th anniversary (english, Nederlands), February 2021, pp. 10-11.

Zeitaufgelöst zu neuen Blitzstrukturen,
U. Ebert, M. Füllekrug, Physik Journal, Juli 2019, pp. 18-19.

Radioactiviteit uit onweer,
U. Ebert, C. Rutjes, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, Maart 2018, pp. 68-69.

A natural neutron source,
C. Rutjes, U. Ebert, Physics World, October 2017, pp. 13-15, web link.

Zou je uit bliksem energie kunnen winnen?
p. 98-100 in Hoe zwaar is licht? - Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap, Uitgeverij Balans, Feb. 2017.

Dutch: Kosmisch Onweer: Het opstarten van de bliksem,
English: Cosmic Lightning: Lightning Inception,
Casper Rutjes, Anna Dubinova en Ute Ebert, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, januari 2016, pp. 22-26,

Dutch: Kosmisch Onweer (II): Elektrische velden in de atmosfeer,
English: Cosmic Lightning: Electric fields in the atmosphere,
Gia Trinh en Olaf Scholten, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, februari 2016, pp. 38-42.

Hoe sterrenexplosies helpen om onweer te begrijpen
FOM Expres, juli 2015, jaargang 28, nummer 3, p. 18.

Start of Lightning Explained: Hail and Cosmic Particles
ERCIM News Number 102, July 2015.

Simulations show how lightning creates antimatter,
Christoph Köhn and Ute Ebert, ERCIM News 100, pp. 40-41 (2015).

Kugelblitz in freier Wildbahn,
U. Ebert, Physik Journal 13, Nr. 3, pp. 22-23 (2014).

Onweer: een bron van broeikasgassen en antimaterie,
C. Köhn, M. Nool, U. Ebert, Nieuw Archief voor Wiskunde, p. 212-216 in vijfde serie, deel 14, nummer 3, september 2013.

Harde straling uit vonken en bliksem - waar ligt de grens?
pagina 45 in STW-jaarverslag 2012.

Lopen vissen gevaar als bliksem in zee slaat?
U. Ebert responds in De Pers, Jan. 10, 2012.

Vonken als elektronenversnellers en scheikundige reactoren,
pagina 23 in STW-Jaarverslag 2010.

Lightning above the clouds,
A. Luque, U. Ebert, Europhysics News, Vol. 41, No. 5 (September-October 2010), pp. 19-22.

Wenn der Funke überspringt,
Ute Ebert, Physik Journal (ed. German Physical Society) 8, Nr. 12, Seiten 39-44 (2009), Titelseite.

De bliksem op het spoor,
U. Ebert, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, augustus 2009, p. 300-305, en titel pagina.

Kugelblitz ohne Plasma?,
U. Ebert, Physik Journal (ed. German Physical Society) 6, Nr. 3, 18-19 (2007), page proofs (compact pdf), pp. 18, 19 (large jpg).

Vroege Vonken onder de virtuele microscoop,
C. Montijn, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, april 2006, p. 114-118.

Bliksem boven bliksem,
U. Ebert en F. van der Lijn, article in Zenit, januari 2005, p. 12-15.

Kosmische Zündfunken?,
M. Füllekrug, U. Ebert, Physik Journal 3 (2004) No. 2, 17-18, pageproofs (compact pdf), p. 17, 18 (large jpg).

De natuur tegemoet: met pen en PC,
U. Ebert, oratie (inaugural lecture), 9 mei 2003, TU Eindhoven.

Pattern forming systems: universal and specific
U. Ebert, "Research Highlight" in the Annual Report 2001 of CWI, p. 27 - 33.

Pattern Formation in Electric Discharges
U. Ebert, ERCIM News 44, 56 - 57 (2001), and
U. Ebert, CWI FACT SHEET in English and CWI FACT SHEET in Dutch.