Publicaties voor een breder publiek - for a broader public - für ein breiteres Publikum

Radioactiviteit uit onweer,
U. Ebert, C. Rutjes, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, Maart 2018, pp. 68-69.

A natural neutron source,
C. Rutjes, U. Ebert, Physics World, October 2017, pp. 13-15, web link.

Zou je uit bliksem energie kunnen winnen?
p. 98-100 in Hoe zwaar is licht? - Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap, Uitgeverij Balans, Feb. 2017.

Dutch: Kosmisch Onweer: Het opstarten van de bliksem,
English: Cosmic Lightning: Lightning Inception,
Casper Rutjes, Anna Dubinova en Ute Ebert, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, januari 2016, pp. 22-26,

Dutch: Kosmisch Onweer (II): Elektrische velden in de atmosfeer,
English: Cosmic Lightning: Electric fields in the atmosphere,
Gia Trinh en Olaf Scholten, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, februari 2016, pp. 38-42.

Hoe sterrenexplosies helpen om onweer te begrijpen
FOM Expres, juli 2015, jaargang 28, nummer 3, p. 18.

Start of Lightning Explained: Hail and Cosmic Particles
ERCIM News Number 102, July 2015.

Simulations show how lightning creates antimatter,
Christoph Köhn and Ute Ebert, ERCIM News 100, pp. 40-41 (2015).

Kugelblitz in freier Wildbahn,
U. Ebert, Physik Journal 13, Nr. 3, pp. 22-23 (2014).

Onweer: een bron van broeikasgassen en antimaterie,
C. Köhn, M. Nool, U. Ebert, Nieuw Archief voor Wiskunde, p. 212-216 in vijfde serie, deel 14, nummer 3, september 2013.

Harde straling uit vonken en bliksem - waar ligt de grens?
pagina 45 in STW-jaarverslag 2012.

Lopen vissen gevaar als bliksem in zee slaat?
U. Ebert responds in De Pers, Jan. 10, 2012.

Vonken als elektronenversnellers en scheikundige reactoren,
pagina 23 in STW-Jaarverslag 2010.

Lightning above the clouds,
A. Luque, U. Ebert, Europhysics News, Vol. 41, No. 5 (September-October 2010), pp. 19-22.

Wenn der Funke überspringt,
Ute Ebert, Physik Journal (ed. German Physical Society) 8, Nr. 12, Seiten 39-44 (2009), Titelseite.

De bliksem op het spoor,
U. Ebert, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, augustus 2009, p. 300-305, en titel pagina.

Kugelblitz ohne Plasma?,
U. Ebert, Physik Journal (ed. German Physical Society) 6, Nr. 3, 18-19 (2007), page proofs (compact pdf), pp. 18, 19 (large jpg).

Vroege Vonken onder de virtuele microscoop,
C. Montijn, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, april 2006, p. 114-118.

Bliksem boven bliksem,
U. Ebert en F. van der Lijn, article in Zenit, januari 2005, p. 12-15.

Kosmische Zündfunken?,
M. Füllekrug, U. Ebert, Physik Journal 3 (2004) No. 2, 17-18, pageproofs (compact pdf), p. 17, 18 (large jpg).

De natuur tegemoet: met pen en PC,
U. Ebert, oratie (inaugural lecture), 9 mei 2003, TU Eindhoven.

Pattern forming systems: universal and specific
U. Ebert, "Research Highlight" in the Annual Report 2001 of CWI, p. 27 - 33.

Pattern Formation in Electric Discharges
U. Ebert, ERCIM News 44, 56 - 57 (2001), and
U. Ebert, CWI FACT SHEET in English and CWI FACT SHEET in Dutch.